Czy telefon promieniuje?

Czy telefon promieniuje?

Telefony komórkowe stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Korzystamy z nich niemal na każdym kroku – nie tylko jako narzędzi służących do komunikacji, ale też w celach rozrywkowych. Z uwagi na coraz dłuższy czas użytkowania smartfonów, wciąż aktualne pozostaje pytanie: czy telefon promieniuje, a jeśli tak, czy jest to szkodliwe dla naszego zdrowia?

Czy promieniowanie telefonu jest szkodliwe?

Faktem jest, że smartfony, jak szereg innych urządzeń elektronicznych, emitują promieniowanie elektromagnetyczne. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy promieniowanie z telefonu jest szkodliwe i jak może ono oddziaływać na nasze zdrowie. Potencjalny wpływ promieniowania z telefonu na nasze zdrowie zweryfikowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Sprawdzono między innymi, czy promieniowanie smartfona może przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych i niepłodności oraz występowania innych objawów somatycznych.

Czytaj także: Dlaczego telefon się grzeje i kiedy jest to niebezpieczne?

W oparciu o wyniki wieloletnich badań WHO podała, że dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie promieniowania elektromagnetycznego o poziomie poniżej limitów ICNIRP (organizacja niezależnych naukowców zajmująca się badaniem możliwych skutków ubocznych promieniowania niejonizującego). W przypadku takich symptomów, jak bóle, zaburzenia słuchu, pamięci czy snu, nie zauważono korelacji z okresami ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Natomiast takie objawy, jak zmiany aktywności w mózgu, choć pojawiają się, nie przekraczają określonych norm i ustępują od razu po zakończeniu ekspozycji na działanie promieniowania.

Należy jednak podkreślić, że sposób, w jaki promieniowanie z telefonu wpływa na organizm i zdrowie człowieka, w dalszym ciągu nie jest dla badaczy jednoznaczny. Co więcej, jako że ze smartfonów korzystamy coraz więcej i dłużej, a to wiąże się ze zwiększoną ekspozycją na pole elektromagnetyczne, niezbędne są dalsze badania w tym zakresie.

Promieniowanie z telefonu a współczynnik SAR

W sieci można znaleźć rozmaite informacje na temat rzekomej szkodliwości promieniowania ze smartfonów. Przytaczane przypadki często dotyczą urządzeń ze współczynnikiem SAR wyższym niż przyjętym jako bezpieczny. Czym zatem jest wskaźnik SAR? To swoiste tempo pochłaniania energii, które stosuje się do pomiaru szybkości, z jaką ludzki organizm pochłania promieniowanie elektromagnetyczne. Zazwyczaj współczynnik SAR jest mierzony jako ilość energii o częstotliwości radiowej, która może zostać wchłonięta przez określoną masę tkanki. Wartość wskaźnika jest wyrażana w watach na kilogram (W/kg).

Zobacz też: Czy telefon psuje wzrok?

Współczynnik SAR funkcjonuje jako międzynarodowy standard pomiaru ekspozycji na działanie fal radiowych w trakcie regularnego korzystania z różnych urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów. Limit dla wskaźnika SAR w odniesieniu do telefonów komórkowych został określony na poziomie 2 W/kg. Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie smartfony dopuszczane do sprzedaży w krajach Unii Europejskiej są uprzednio testowane i trafiają na rynek wyłącznie po spełnieniu przyjętych norm.

Co istotne, w niektórych przypadkach możemy spotkać się z dwoma wskaźnikami określającymi poziom SAR dla konkretnego modelu telefonu. Dzieje się tak dlatego, że wartość SAR często jest podawana dla dwóch części ciała człowieka – głowy (head) oraz ciała (body) – ponieważ dla tych obszarów prowadzone są badania dotyczące promieniowania.

Jak ograniczyć wpływ promieniowania telefonu?

Choć dotychczas prowadzone badania nie potwierdzają, że promieniowanie telefonów ma bezpośredni negatywny wpływ na nasze zdrowie, warto znać kilka sposobów pozwalających na ograniczenie poziomu wchłanianego promieniowania emitowanego przez smartfon. Podczas użytkowania telefonu należy więc pamiętać, by:

  • rozmawiać przez telefon nie dłużej niż 30 minut bez przerwy,
  • trzymać telefon dalej od głowy – w odległości około 1-2 cm,
  • w miarę możliwości korzystać ze słuchawek lub zestawu głośnomówiącego,
  • kiedy to możliwe, wybierać komunikację wideo zamiast rozmów głosowych.

Dodatkowo, gdy nie korzystamy ze smartfona, zaleca się odkładać urządzenie dalej od siebie zamiast trzymać je w kieszeni. Ponadto przed snem nie powinno się kłaść telefonu przy poduszce. Wartym odnotowania jest także fakt, że telefon promieniuje wtedy, gdy mówimy. Nie promieniuje natomiast, kiedy słuchamy – przy założeniu, że nie ma szumów z otoczenia. Co więcej, poziom promieniowania telefonu jest też uzależniony od odległości od stacji bazowej – blisko niej jest najniższy.

To może Cię zainteresować: Czy telefon przyciąga pioruny?

Drugim czynnikiem wpływającym na poziom promieniowania jest obecność ewentualnych przeszkód – jest ono wyższe przy korzystaniu ze smartfona na przykład wewnątrz pomieszczeń.